Hydroblob Type D

Voorkom wateroverlast in de tuin en op het terras Tuinen|Terras|Onder verhardingen|Op- en afritten

Regenwater buffer- en infiltratiesysteem HYDROBLOB TYPE D

Een eigen buffer- en infiltratiesysteem aanleggen voor uw terras? Dat kun u eenvoudig zelf doen met Hydroblob® Type D.
Wateroverlast in uw tuin en op terras wordt eenvoudig voorkomen door het overtollig regenwater op te vangen en te infiltreren op de plek waar het valt. Met Hydroblob® infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd en schoon regenwater blijft beschikbaar voor uw bomen en tuinplanten. Ideaal voor het droog houden van tuinen, lijnafwatering rondom verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten.

De meeste drainagesystemen voeren regenwater af naar een sloot of riolering. Met Hydroblob® is dat verleden tijd! Hydroblob® producten zijn eenvoudig aan te leggen zonder aansluiting op een afvoer.

Klik op de pictogrammen hiernaast om meer te weten te komen over de voordelen van Hydroblob Type LG34.

TOEPASSINGEN HYDROBLOB TYPE D

Voorbeeld waterbuffer in de tuin

In de onderstaande video gaat Rob Verlinden voor zijn programma Rob’s Grote Tuinverbouwing aan de slag in een tuin in Amstelveen. De tuin heeft na regen veel last van regenwater dat moeilijk weg kan en verandert in een grote modderpoel. Rob legt uit hoe je dit probleem met Hydroblobs op kan lossen door het aanleggen van een regenwaterbuffer.

Voorbeeld afwatering van tuin en rieten dak

Ieder dak moet regenwater af kunnen voeren. Bij een rieten dak gaat dat niet via een regenpijp, want daar komt het water verspreid van het dak afdruppelen. Dat water moet wel voldoende weg kunnen lopen. In het voorbeeld hieronder zijn ze bezig een waterbuffer aan te leggen die het water van zowel het dak als de tuin opvangt en infiltreert.

Hier wordt een Hydroblob buffer (Type D) gemaakt voor het afvoeren van het regenwater wat in de tuin en op het rieten dak valt.

Aan de slag met DE HYDROBLOB Type D

Hydroblob® Type D zijn slanke blokken die rechtop worden ingegraven. Water wordt tijdelijk opgevangen in de blokken (bufferfunctie) en geleidelijk aan de grond afgestaan (infiltratie). Zo voorkomt u wateroverlast rondom uw huis. Hydroblob® blokken worden achter elkaar of naast elkaar geplaatst op minimaal 15 cm onder het maaiveld. Zo leveren de blokken voor iedere situatie een oplossing op maat. Ook aan de slag? Volg de stappen hieronder.

Bufferen of draineren?
Een verticale vezelrichting bevordert een bufferende- en infiltrerende functie, hierbij worden de blokken staand geplaatst (de sticker this side up zit boven). Maar een horizontale vezelrichting bevordert juist een drainerende functie. Dat betekent dat de blokken het water afvoeren, naar bijvoorbeeld oppervlakte water of een Hydroblob buffer. Bij drainage van oppervlakte- en regenwater dienen de blokken liggend geplaatst te worden, de sticker this side up zit dan juist aan de zijkant. Dankzij de unieke eigenschappen van Hydrorock is er geen afschot nodig voor correcte drainage.

Stap 1: Bereken benodigdheden

U kunt het benodigde materiaal eenvoudig berekenen met onze calculator. Om de calculator te kunnen gebruiken moet u een aantal dingen weten:

Te beschermen gebied:

U moet weten hoe groot het gebied is wat u wilt beschermen. Dat is bijvoorbeeld het oppervlakte van uw terras. Voor het berekenen van het oppervlakte vermenigvuldigt u de lengte maal de breedte van het oppervlakte.

Uw grondwaterstand
De infiltratie-blokken dienen altijd boven het grondwater te blijven. De blokken zouden zich anders vullen met grondwater in plaats van oppervlakte water. Check daarom altijd de grondwaterstand voordat u begint met de aanleg. Lokale grondwatermeetnetten of het DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) kunnen u daarbij helpen.

Uw bodemtype
Verschillende grondsoorten variëren in hun vermogen om water te absorberen en af te voeren. Wanneer u niet weet wat uw bodemtype is, kunt u een infiltratietest uitvoeren:

 1. Graaf een gat in de grond.
 2. Vul het gat met 30 cm water en houdt het water gedurende 30 minuten op dat niveau.
 3. Meet vervolgens hoeveel millimeter het waterniveau zakt na 4 minuten.
 4. Wanneer na 4 minuten het water niet meetbaar is gedaald, wacht dan 3 uur (180 minuten) en meet opnieuw.
 5. Reken uit wat uw bodemtype is:
  • Zand: ≥ 30 mm
  • Zanderig leem: 20 – 30 mm
  • Leem: 10 – 20 mm
  • Keileem: 5 – 10 mm
  • Klei: 1 – 5 mm

Met de verzamelde gegevens kunt u nu via de onderstaande infiltratie-calculator een berekening maken voor het benodigde aantal Hydroblobs.

Rob Verlinden aan de slag met Hydroblob

Bereken indicatie benodigd aantal Hydroblobs

Het aantal Hydroblobs wat u nodig heeft is afhankelijk van de situatie waarin u de units wil gebruiken. Naast het af te koppelen of te infiltreren oppervlakte heeft ook de grondwaterstand en bodemtype invloed op het benodigde aantal. Onze calculator geeft u een indicatie over hoeveel Hydrorocks u ongeveer nodig heeft voor uw situatie

Aantal blokken Infiltratie capaciteit Afmeting (lxbxh) Gewicht Aanlegdiepte Max. belasting per m2 Totale buffer
Voor deze tabel is Javascript benodigd.

Er kunnen geen rechten aan deze berekening ontleend worden. Bovenstaande berekening is gebaseerd op zeer zware regenbuien.  Bij ‘normale’ neerslag is 75% van het aantal vermelde blokken dekkend. Let op: bij verplicht afkoppelen kunnen gemeenten minder- of zwaardere eisen stellen aan de opslagcapaciteit per m2.

Om de effectiviteit van de Hydrorock producten te kunnen waarborgen adviseren wij altijd om onze type BD producten te gebruiken met een loofvanger en onze speciale zandvang (beschikbaar in diverse uitvoeringen).

Stap 2: Graaf een gat voor de blokken

Graaf een gat voor de blokken. De Hydroblob blokken worden strak naast elkaar gelegd om een grote buffer te creëren. De buffer is dus makkelijk uit te breiden.

 • De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken wat achter elkaar wordt geplaatst (dus altijd een veelvoud van 120 cm).
 • De breedte van de sleuf is gelijk aan de breedte van het product (zie bovenstaande tabel) – Maal het aantal blokken dat u naast elkaar wilt leggen om de gewenste buffercapaciteit te bereiken.
 • De diepte van de sleuf is gelijk aan de aanlegdiepte aangegeven per product in bovenstaande tabel. Zorg voor tenminste een gronddekking van 15 centimeter.

Let op: er wordt uitgegaan van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem, indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag. Gebruik hiervoor schepzand/straatzand en werk deze op de bodem vlak af.

Stap 3: Plaats de Hydroblobs

Plaats de blokken rechtop in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. De sticker ‘this side up’ zit dan boven. Op deze manier is de infiltratie optimaal en kunnen de blokken een hogere druk aan. De blokken zelf hoeven niet op afschot gelegd te worden.

Niet de juiste maat?

De Hydroblobs worden standaard geleverd in een vaste lengte, maar de blokken zelf op maat zagen is vrij eenvoudig. Er moet gezorgd worden voor een goede afsluiting van het filterdoek. U kunt als volgt te werk gaan:

 

 • Uw gaat het kale blok op maat zagen. Gebruik hiervoor een stanleymes en snij eerst het witte filterdoek een paar centimeter van de zijkant rondom door, beginnend op de zijkant (de kant waar de grote sticker geplaatst is). Snij het doek door op bovenzijde vervolgens op de andere zijkant en vervolgens de onderzijde (de vouwnaad is de onderzijde).
 • heeft nu een soort mutsje. Haal dit mutsje van het blok af.
 • Zaag met een houtzaag nu de gewenste maat van het blok af.
 • Schuif hierna het mutsje van filterdoek er weer overlappend overheen.

Het blok is nu op de gewenste maat ingekort en het filterdoek zit er weer omsluitend omheen.

Stap 4: Graaf de Hydroblob buffer in

De blokken dienen nu ingegraven te worden. Legt u niet aan op zandgrond? Zorg er dan voor dat rondom de blokken een zandlaag aangebracht wordt van minimaal 5 centimeter. Dit wordt gedaan om de infiltratie te bevorderen. Let op dat u de aanlegdiepte per product gebruikt (aangegeven in bovenstaande (calculator)tabel).

 • Vul eerst de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand/straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.
 • Vul de sleuf verder aan met scherpzand/straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2 uit te komen.
 • De sleuf is nu voorzien van de blokken, er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht. (straatwerk, tegelwerk, gras, grind etc.) Wanneer u grind als afdekking kiest, maak dan altijd gebruik van onze Easy Gravel splitplaten, deze werken druk verdelend en houden het grind op haar plaats.

Afdekken met grind?

  Naast zand of grond, kunt u de Hydroblobs ook afdekken met grind. Gebruik hiervoor altijd onze Easy Gravel Splitplaten. Deze platen houden het grind beter op zijn plek en werken drukverdelend. U gaat als volgt te werk:
 • Plaats de blokken in het gegraven gat
 • Leg de Easy Gravel Splitplaten bovenop de blokken. De grote gaten wijzen dan naar boven.
 • Vul de splitplaten op en grind en zorg voor een mooie dekking. De splitplaten zijn niet meer te zien

Zwaar belastbaar terrein?
Gaat u Hydroblob inzetten op zwaar belastbaar terrein, zoals op-en afritten? Gebruik dan ook onze Easy Gravel splitplaten. Deze platen hebben een drukverdelende werking waardoor Hydroblob nog meer draagkracht aan kan. Standaard blokken kunnen maximaal 2.500 Kg/M2 aan, in combinatie met de splitplaten kan dit oplopen tot wel 4.000 Kg/M2! Nog meer draagkracht nodig? Gebruik dan onze High Density Hydroblobs (let op, beperkt verkrijgbaar). Deze blokken hebben een draagkracht tot wel 4.500 Kg/M2, in combinatie met de splitplaten zelfs nog meer. U kunt Hydroblob dus gebruiken voor elke situatie.

U gaat bij het gebruik van splitplaten als volgt te werk:

 • Plaats de blokken in het gegraven gat
 • Leg de Easy Gravel Splitplaten bovenop de blokken. De grote gaten wijzen dan naar boven.
 • Vul de splitplaten op met grond of zand en zorg voor een minimale dekking zoals aangegeven in bovenstaande (calculator)tabel.

 

Stap 5: Geniet van uw tuin!

Gefeliciteerd, uw tuin heeft een leidingloos afwateringssysteem! Waar u een leven lang plezier van heeft.

In tegenstelling tot alternatieven heeft Hydroblob Type D geen inspecties of onderhoud nodig. Het is een 100% natuurlijk product dat zijn werking blijft behouden.

Uw tuin is weer regenklaar! Geniet ervan!

Rob Verlinden en zijn team gebruiken vaak Hydroblob om een tuin waterklaar te maken.

ASSORTIMENT HYDROBLOB TYPE D

Zelf aan de slag met het Hydroblob buffer- en infiltratiesysteem?
Bekijk hieronder het assortiment van de Type D. Alles nog eens overzichtelijk nalezen? Download dan het Hydroblob Type D productblad.

Klaar om aan de slag te gaan?
Bekijk het dichtstbijzijnde verkooppunt bij u in de buurt.

Greep uit het Hydroblob Type D assortiment.
Type Belastbaarheid max. kg/m2 Inhoud in liters Afmeting (lxbxh) Contactvlak m2 Gewicht in Kg
D34 2.500 34 L 120x15x20 cm 0,9 m2
2,7 Kg
D45 2.500 45 L 120x20x20 cm 1,04 m2 3,6 kg
D112 2.500 112 L 120x30x33 cm 1,71 m2 9 kg
D170 2.500 170 L 120x30x50 cm 2,22 m2 13,5 kg
D220 2.500 220 L 120x40x50 cm 2,56 m2 15,5 kg
D43HD 4.500 43 L 120x20x20 cm 1,04 m2 5,8 kg
D216HD 4.500 216 L 120x40x50 cm 2,56 m2 29 kg

Hydroblob Type D accessoires

Type Afmeting
Easy-Gravel splitplaat 33x65cm

*Alle op de website getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Tevens zijn deze prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

**VS= Verzinkt Staal, GZ= Grafiet Zwart

Hydroblob Type D kopen?

Hydroblob Type D wordt verkocht via diverse bouwmarkten en tuincentra.
Klik op de link hieronder om te zien welke dealer bij u in de buurt zit.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten