Hydroblob Type BD

Afkoppelen van de regenpijp Daken|Garages|Tuinhuisjes|Car-ports

AFKOPPELEN MET HYDROBLOB TYPE BD

Milieuvriendelijk afkoppelen kan eenvoudig met Hydroblob® Type BD infiltratieblokken met ingebouwde geperforeerde buis. Verbindt het gewenste aantal blokken met elkaar via het ‘Easy click-systeem’ en sluit aan op uw regenpijp. Uw woning is eenvoudig afgekoppeld en u behoudt het regenwater voor uw tuin.

Regenwater loopt nog vaak via de regenpijp van de woning en garage naar de riolering. Dit kan er bij flinke buien voor zorgen dat het rioolstelsel overbelast raakt en wateroverlast veroorzaakt. Voor nieuwbouw is het afkoppelen van de riolering inmiddels verplicht. De regenpijp wordt dan aangesloten op een (ondergrondse) infiltratievoorziening zodat schoon regenwater ter plekke de bodem in kan zakken.

Klik op de pictogrammen hiernaast om meer te weten te komen over de voordelen van Hydroblob Type LG34.

TOEPASSINGEN HYDROBLOB TYPE BD

Voorbeeld afkoppelen dak van huis

In de onderstaande impressie ziet u hoe een dak van 60m2 afgekoppeld wordt met behulp van Hydroblobs die onder de bestrating zijn aangebracht. Via de zandvangput bereikt de regen de Hydroblob buffer die ruim 1000 liter water kan bufferen- en infiltreren.

Hydroblob afkoppel tuinHydroblob afkoppel tuin ondergronds

Verschuif de lijn om de situatie boven- en ondergronds te bekijken.

Voorbeeld afkoppelen tuinhuisje

In de onderstaande impressie ziet u hoe een tuinhuisje afgekoppeld wordt met behulp van Hydroblobs die onder het terras zijn aangebracht. Via de zandvangput bereikt de regen de Hydroblob buffer die 336 liter water kan bufferen- en infiltreren.

Hydroblob afkoppelen tuinhuisHydroblob afkoppelen tuinhuis

Verschuif de lijn om de situatie boven- en ondergronds te bekijken.

Aan de slag met HYDROBLOB TYPE BD

Hydroblob® is leverbaar in slanke blokken in diverse maten, met (Type BD) of zonder (Type D) geïntegreerde buis. De enorme buffercapaciteit en maatvoering beperken de graafwerkzaamheden. De blokken worden voor buffering en infiltratie eenvoudig achter elkaar of naast elkaar geplaatst. Bij het afkoppelen van de regenpijp worden de blokken aan elkaar bevestigt met het Easy Click-systeem. Zo vormen ze het afkoppelsysteem passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Volg de stappen hieronder en leg eenvoudig zelf uw Hydroblob afkoppelsysteem aan.

Stap 1: Bereken benodigdheden

U kunt het benodigde materiaal eenvoudig berekenen met onze afkoppel-calculator. Om de calculator te kunnen gebruiken moet u een aantal dingen weten:

Af te koppelen gebied:

U moet weten hoe groot het gebied is wat u wilt afkoppelen. Voor het berekenen van de oppervlakte van het dak van uw huis of bedrijfspand, telt u alleen die zijde van het dak mee waaraan de goten zijn bevestigd en waar de regenpijp op de regenwaterbuffer aangesloten gaat worden. Voor verharde opritten, bestratingen en platte daken, telt u de gehele verharde oppervlakte mee.

Uw grondwaterstand
De infiltratie-blokken dienen altijd boven het grondwater te blijven. De blokken zouden zich anders vullen met grondwater in plaats van oppervlakte water. Check daarom altijd de grondwaterstand voordat u begint met de aanleg. Lokale grondwatermeetnetten of het DINOloket (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) kunnen u daarbij helpen.

Uw bodemtype
Verschillende grondsoorten variëren in hun vermogen om water te absorberen en af te voeren. Wanneer u niet weet wat uw bodemtype is, kunt u een infiltratietest uitvoeren:

 1. Graaf een gat in de grond.
 2. Vul het gat met 30 cm water en houdt het water gedurende 30 minuten op dat niveau.
 3. Meet vervolgens hoeveel millimeter het waterniveau zakt na 4 minuten.
 4. Wanneer na 4 minuten het water niet meetbaar is gedaald, wacht dan 3 uur (180 minuten) en meet opnieuw.
 5. Reken uit wat uw bodemtype is:
  • Zand: ≥ 30 mm
  • Zanderig leem: 20 – 30 mm
  • Leem: 10 – 20 mm
  • Keileem: 5 – 10 mm
  • Klei: 1 – 5 mm

Met de verzamelde gegevens kunt u nu via de onderstaande afkoppel-calculator een berekening maken voor het benodigde aantal Hydroblobs.

Hydroblobs staan klaar om ingegraven te worden

Bereken indicatie benodigd aantal Hydroblobs

Het aantal Hydroblobs wat u nodig heeft is afhankelijk van de situatie waarin u de units wil gebruiken. Naast het af te koppelen of te infiltreren oppervlakte heeft ook de grondwaterstand en bodemtype invloed op het benodigde aantal. Onze calculator geeft u een indicatie over hoeveel Hydrorocks u ongeveer nodig heeft voor uw situatie

Aantal blokken Infiltratie capaciteit Afmeting (lxbxh) Gewicht Aanlegdiepte Max. belasting per m2 Totale buffer
Voor deze tabel is Javascript benodigd.

Bovenstaande berekening is gebaseerd op zeer zware regenbuien.  Bij ‘normale’ neerslag is 75% van het aantal vermelde blokken dekkend. Let op: bij verplicht afkoppelen kunnen gemeenten minder- of zwaardere eisen stellen aan de opslagcapaciteit per m2.

Om de effectiviteit van de Hydrorock producten te kunnen waarborgen adviseren wij altijd om onze type BD producten te gebruiken met een loofvanger en onze speciale zandvang (beschikbaar in diverse uitvoeringen).

Stap 2: Graaf een gat voor de blokken

Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens de tabel hiernoven.

 • De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken wat achter elkaar wordt geplaatst (dus altijd een veelvoud van 120 cm).
 • De breedte van de sleuf dient minimaal 2x de breedte van de betreffende type blokken te zijn.

Let op: er wordt uitgegaan van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem, indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag. Gebruik hiervoor schepzand/straatzand en werk deze op de bodem vlak af.

Stap 3: Optie 1: Plaats de Hydroblobs (Meest compact)

Het Hydroblob afkoppelsysteem kan op verschillende manieren opgesteld worden. Er worden twee opstellingen uitgelegd.. Bepaal zelf welke opstelling het beste bij uw situatie past.

Plaats de blokken
Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. Plaats de blokken rechtop, de sticker ‘this side up‘ is dan bovenop zichtbaar. Op deze manier is de infiltratie optimaal en kunnen de blokken een hogere druk aan. De blokken zelf hoeven niet op afschot gelegd te worden.

De compacte opstelling
Zie afbeelding A
In de afkoppel-calculator hierboven wordt uitgegaan van deze opstelling. De Hydroblobs werken samen als een grote buffer en dienen daarom strak tegen elkaar te worden gelegd. De optimale compacte opstelling voor de blokken is drie-aan-drie, waarbij de middelste blokken voorzien zijn van een buis (Type BD). Hoewel andere opstellingen uiteraard mogelijk zijn, zorgt deze opstelling voor een ideale combinatie tussen de snelheid van wateropname en draagkracht.

Leg de blokken op volgorde zoals aangegeven in onderstaande afbeelding:

compacte opstelling hydroblob

Afbeelding A: Schematisch bovenaanzicht voor de compacte opstelling voor het Hydroblob afkoppelsysteem.

 

Stap 3: Plaats de Hydroblobs (optimale leeglooptijd)

Het Hydroblob afkoppelsysteem kan op verschillende manieren opgesteld worden. Er worden op deze pagina twee manieren uitgelegd. Bepaal zelf welke opstelling het beste bij uw situatie past.

Plaatsing
Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. Plaats de blokken rechtop, de sticker ‘this side up‘ is dan bovenop zichtbaar. Op deze manier is de infiltratie optimaal en kunnen de blokken een hogere druk aan. De blokken zelf hoeven niet op afschot gelegd te worden.

De opstelling voor de optimale leeglooptijd
Zie afbeelding B
Om het regenwater zo snel mogelijk te laten infiltreren legt u het Hydroblob afkoppelsysteem aan volgens deze opstelling. Uw gebruikt hier zoveel mogelijk Hydroblob Type BD voor. Deze legt u aan in een lange strook. U sluit de strook af met een Hydroblob Type D. Op deze manier is het contactvlak van de blokken met de grond het grootst. Daardoor kunnen de blokken het water het snelst afgeven aan de omliggende grond. In de praktijk kunt u met deze opstelling met minder blokken een snellere leeglooptijd realiseren. Dit betekent dat de blokken sneller leeg zijn en dus sneller weer water kunnen opnemen. Met deze opstelling infiltreert u dus het meeste water per uur.

Leg de blokken op volgorde zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Eventueel kunt u de buffer nog vergroten door er een aantal blokken Hydroblob Type D strak tegenaan te leggen.

optimale leeglooptijd schema hydroblob

Afbeelding B: Schematisch bovenaanzicht voor de meest optimale leeglooptijd voor het Hydroblob afkoppelsysteem.

Stap 4 : Koppel de regenpijp af

De regenpijp van het af te koppelen dak dient uitgegraven te worden om hem van het riool af te kunnen koppelen. De rioolpijp zaagt u door en dopt u af zodat er geen vuil het riool inloopt.

Plaats bovengronds een loofscheider. Deze zorgt er namelijk voor dat er geen grof vuil zoals bladeren of takken in de zandvangput terecht kan komen.

Stap 5 : Plaats de zandvangput

Graaf een gat voor de zandvangput. Zorg ervoor dat het rooster van de zandvangput waterpas gesteld wordt op het niveau van de bestrating. Indien u gekozen heeft voor de zandvangput met deksel, zorg er dan voor dat u de deksel boven de bestrating hoort uit te steken. Op die manier kunt u de deksel eenvoudiger openen.

Sluit de regenpijp aan op de (hoge inlaat van de) zandvangput, maak daarbij gebruik van pvc regenpijp (hulp)stukken met een diameter van 100mm. Pas indien nodig een verloopstuk toe.

Stap 6 : Sluit de regenpijp aan op de Hydroblobs

Leg vanaf de zandvang (lage) uitlaat een drainageslang of pvc buis naar de aangelegde Hydroblob buffer. Zorg ervoor dat de buis/slang via een klein afschot naar de buffer loopt, verlijm deze goede met PVC lijm. De buis/slang sluit u met behulp van het koppelstuk eenvoudig aan op de buis van een Hydroblob Type BD blok.

Stap 7 : Graaf de Hydroblob buffer in

Wanneer de regenpijp is aangesloten op de buffer kunt u de blokken ingraven met een zandlaag.

 • Vul eerst de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand/straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.
 • Vul de sleuf verder aan met scherpzand/straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2 uit te komen.
 • De sleuf is nu voorzien van de blokken , er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht. (straatwerk , tegelwerk , gras , grind etc.) Wanneer u grind als afdekking kiest, maak dan altijd gebruik van onze Easy Gravel splitplaten, deze werken druk verdelend en houden het grind op haar plaats.
Stap 8: Geniet van uw tuin!

Uw dak is afgekoppeld en de buffer is ondergronds onzichtbaar weggewerkt. Leeg een aantal keer per jaar eens de filter van de zangvangput. Verder onderhoud is bij juist gebruik niet nodig.

Uw tuin is weer regenklaar!

De regenpijp wordt afgekoppeld met Hydroblob Type BD

Bekijk hiernaast de stappen om uw regenpijp snel en eenvoudig af te koppelen.

ASSORTIMENT HYDROBLOB TYPE BD

Zelf aan de slag met het Hydroblob afkoppelsysteem?
Bekijk hieronder het afkoppel assortiment, naar wens te combineren met Type D (zie plaatsingsinstructie hierboven). Alles nog eens overzichtelijk nalezen? Download dan het Hydroblob Type BD productblad.

Klaar om aan de slag te gaan?
Bekijk het dichtstbijzijnde verkooppunt bij u in de buurt.

Alles wat u nodig heeft om uw regenpijp succesvol af te koppelen.

Hydroblob Type BD producten

Type Belastbaarheid max. kg/m2 Inhoud in liters Afmeting (lxbxh) Contactvlak m2 Gewicht in Kg
BD112 2.500 112 L 120x30x33 cm 1,71 m2 9 kg
BD170 2.500 170 L 120x30x50 cm 2,22 m2 13,5 kg
BD220 2.500 220 L 120x40x50 cm 2,56 m2 15,5 kg

Hydroblob Type BD accessoires

Type Afmeting (lxbxh)
Zandvangput met loofafscheider Ø 200, 1x inlaat en 1x uitlaat: Ø100
Idem; als straatkolk met VS** rooster zie hierboven, afmeting rooster 25x25x10 cm
Idem; als straatkolk met GZ** rooster zie hierboven, afmeting rooster 25x25x10 cm
Zandvangput met loofafscheider Ø 315, 1x inlaat: Ø125 en 2x uitlaat: Ø100
Filterzak Geotextiel klein Voor gebruik bij zandvangput Ø 200
Filterzak Geotextiel Groot Voor gebruik bij zandvangput Ø 315
Type Afmeting
 Koppelstuk BD blok 11cm
Koppelbuis Ø100mm Per m1
Easy-Gravel splitplaat 33x65cm

*Alle op de website getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Tevens zijn deze prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

**VS= Verzinkt Staal, GZ= Grafiet Zwart

Hydroblob Afkoppelsysteem kopen?

Hydroblob Type BD worden verkocht via diverse bouwmarkten en tuincentra.
Klik op de link hieronder om te zien welke dealer bij u in de buurt zit.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten